Gjenoppbygging

Kragerøterna er bygget i furu på eik, det vil si at huden er i furu og spantene i eik. I tillegg er forstevn, akterspeil og tofteknærne i eik. Ellers er alt i furu. Mellom akter- og forstevn er det et kjølbord som i prinsippet er en del av huden. På dette bordet er selve kjølen boltet fast til spantene. Huden er klinket med kobberklink og festet til spant/stevn/akterspeil med kobbersøm.

Det ender med at jeg skifter ut fem hele bordganger. På stevnen er det lasket i en ny eikebit som er limt med epoxy og boltet med to gjennomgående bolter.

Terna har fått fem nye bordganger. I stevnen skrus de fast med syrefaste skruer.

På toftene er det satt inn nye eikeknær. Nå har båten nesten fått på plass alt det nye treverket som skal inn. Det som mangler er skvettlister, det ene vaterbordet og ei fjøl som går mellom fremre toft og stevnen (fungerer som feste for stag og fortøyning).

Kjølen får et nytt beslag av galvanisert halvrundjern som strekker seg fra akterstevnen og nesten frem til forstevnen. Her er båten grundig nedskrapet for gammel maling og bunnstoff og klar for overflatebehandling!

 

Neste side: Ferdigstilling